Hyppää pääsisältöön

Kun valinnanvapaus ja teknologia mullistavat hoitotyön arjen, asiakas on voittaja

Kunnallisella ja yksityisellä puolella on pitkään tehty kotihoidon töitä jokseenkin erilaisista lähtökohdista, mutta kaksi asiaa on muuttamassa tilannetta: valinnanvapaus ja teknologian kehittyminen.
09.22.2017 Blogit

Kunnallisella ja yksityisellä puolella on pitkään tehty kotihoidon töitä jokseenkin erilaisista lähtökohdista, mutta kaksi asiaa on muuttamassa tilannetta: valinnanvapaus ja teknologian kehittyminen.

Yksityisissä yrityksissä työntekijät ovat kattavammin toimineet asiakaspalvelun näkökulmasta uutta teknologiaa omaksuen, kun taas kuntasektorilla työntekijöiden on lähitulevaisuudessa opeteltava alusta alkaen uusia työtapoja.

Asiakkaalle se on vain hyvä asia.

Valinnanvapaus tarkoittaa, että asiakkaan ei tarvitse enää vain tyytyä

Valinnanvapauden myötä kunnallisessa hoitotyössä tulee selvemmin eteen kysymys, halutaanko asiakkaiden huomiosta kilpailla entistä enemmän asiakaspalvelun keinoin.

Kunnallista hoitotyötä on pitkään tehty tehtävälähtöisesti, niin että hoitajalla työ jäsentyy työtehtävien kautta. Kun tehtävälista on tyhjennetty, työt on tehty.

Yksityisellä sektorilla taas yritysten olemassaolo riippuu täysin asiakkaiden tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin. Siksi yksityisiä hoivapalveluita on tehtävälähtöisyyden sijaan tuotettu aikaperusteisesti. Jos varsinainen tehtävälista on tyhjennetty vartissa mutta aikaa on sovittu tunti, yksityinen hoitaja voi vaikka keittää kahvit, paistaa letut ja lukea päivän lehden.

Asiakkaan ei tarvitse enää tyytyä, kun vaatiakin voi.

Läsnäolopalvelut tekevät hoitajasta tulkin asiakkaan ja teknologian väliin

Teknologian käyttöönotossa yksityinen hoivapalvelu on ollut edelläkävijä kunnalliseen puoleen verrattuna. Meillä Stellalla esimerkiksi hoivatyön kirjaamiset on hoidettu mobiilisti jo viisi vuotta, kun osalle kunnallista puolta se on vasta tulossa. Toivottavasti mahdollisimman vähällä muutosvastarinnalla.

Uudessa roolissaan hoitaja on yhä enemmän auttavana ja tukevana tulkkina asiakkaan ja teknologian välissä. Esimerkiksi robotiikka on konkreettinen askel kohti laadukkaampaa hoivaa, kun robotit vapauttavat hoitajaa entistä enemmän hoivatyöhön ja arvokkaaseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Kokonaisuutena kehittyneempi teknologia on asiakkaalle kuitenkin ehdottomasti lisäarvo.

Esimerkiksi kotihoidon mobiiliteknologia mahdollistaa kaiken hoitotyössä tarvittavan tiedon mukana kulkemisen. Hoitajat voivat muun muassa välittää reaaliaikaista tietoa asiakkaan voinnista toisilleen, ja myös omaiset pääsevät halutessaan osallistumaan hoitoon.

Digitaalisten palveluiden avulla voidaan myös tunnistaa luotettavasti asiakkaan toimintakyvyn muutokset varhaisessa vaiheessa.

Kotihoidon hoitohenkilökunta voi muun muassa havaita, että asiakas on heräillyt yöllä normaalia useammin käymään vessassa. Silloin voi olla paikallaan ottaa virtsanäyte ja tutkia tulehduksen mahdollisuus ennen vakavamman infektion kehittymistä. Myös asiakkaan yönaikaiset hengityskatkokset ja rytmihäiriöt välittyvät hoitohenkilökunnalle, ennen kuin asiakas on itse välttämättä huomannut voinnissaan muutoksia.

Tämä kaikki on mahdollista jo nyt Stellan läsnäolopalveluiden avulla. Ennakoivammat ja suoremmat hoitotavat antavat hoitajalle mahdollisuuden tehdä työtään tehokkaammin tuloksin ja asiakkaalle mahdollisuuden elää elämäänsä paremmin ja terveempänä pidempään.

Minna Melkko
Haluatko keskustella teknologian merkityksestä hoitotyöhön? Soita Minnalle 044 726 6259