Hyppää pääsisältöön

Läsnäoloteknologia parantaa kunnallisen kotihoidon laatua ja alentaa kokonaiskustannuksia

07.25.2017 Uutiset

Kannonkosken, Kivijärven, Karstulan, Kyyjärven ja Saarijärven kunnan sote-kuntayhtymä Saarikan kotihoidossa yhdistetään perinteistä kotihoidon palvelua moderniin teknologiaan kotihoidon asiakkaiden turvaksi sekä palvelutarpeiden ennakoimiseksi.

Kotihoidon asiakkaalle Stellan läsnäolopalvelu antaa turvaa toimia aktiivisemmin kotiympäristössä. Lisäksi ennakoiva läsnäoloteknologia parantaa kotihoidon palvelun laatua ja varmuutta sekä alentaa kotihoidon kokonaiskustannuksia. Käytännössä läsnäoloteknologia, eli esimerkiksi aktiivisuusmittarit, vuodeanturit, paikantavat turvakellot ja visuaalisen liiketunnistuksen ratkaisut oppivat asiakkaan normaalin toiminnan ja havaitsevat poikkeavuudet esimerkiksi sykkeessä, hengitystiheydessä, aktiivisuudessa ja unessa.

”Haluamme täällä Saarikassa löytää uusia keinoja ja tapoja vahvistaa ikääntyvien ja heidän läheistensä luottamusta arjessa pärjäämiseen. Uskomme, että uudenlaisella teknologialla voidaan tukea turvallista ikääntymistä ja onnellista elämää omassa kodissa ja samalla hillitä sote- kustannuksia, joten pidämme siihen investoimista kannattavana. Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana ilmenneet ennakoivan diagnostiikan tapaukset ovat osoittaneet meidän olevan oikealla tiellä. Siksi suunnittelemmekin nyt palvelun laajentamista.”, toteaa Saarikan kuntayhtymän johtaja Mikael Palola.

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt Saarikan ja Stella Kotipalvelut Oy:n kotihoidon edelläkävijähanke tuottaa arvokkaita tuloksia. Esimerkiksi heinäkuun aikana Saarikalle toteutetulla Stella Läsnäolopalvelulla on havaittu kahdella kotihoidon asiakkaalla sydämen vajaatoimintaan viittaavia löydöksiä jo ennen kuin kotihoidon asiakas koki vointinsa huonontuneen tai kotihoito havaitsi mitään tavallisesta poikkeavaa. Molemmissa tapauksissa ennakkohavaintojen perusteella vältyttiin diagnoosin viivästymiseltä ja todennäköiseltä sairaalahoidolta.

”Sydämen vajaatoiminnan kehittyessä, alkuvaiheessa voidaan selvitä lääkemuutoksin, mutta kehittyessään sairaus voi edetä aina osastohoitoa vaativaan vakavaan tilanteeseen.”, sanoo Stellan lääkäriyksikön päällikkö Markus Huotari.

Läsnäoloteknologian merkittävin hyöty on inhimillisen kärsimyksen vähentäminen sekä oikeanlaisen hoidon mahdollistaminen estäen sairaalaan tai päivystykseen joutumisen. Kuntien näkökulmasta läsnäoloteknologialla saavutetaan myös merkittäviä kustannussäästöjä. Saarikan heinäkuun esimerkkitapauksissa kyettiin välttämään päivystyskäynnit ja hyvin todennäköiset erikoissairaanhoidon hoitojaksot osastolla.

Yleisesti on arvioitu, että yksikin sydämen vajaatoiminnasta johtuva kaatuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva lonkkamurtuma kustantaa yhteiskunnalle useita kymmeniä tuhansia euroja. Myös aivoinfarktien kohdalla arvioidaan hoidon kustannusten olevan noin 20 tuhatta euroa tapausta kohden. - Perfect-aineisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2015

Kotihoidon palvelutarpeen kasvaessa Suomessa nyt nopeammin kuin koskaan, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimintaa on monipuolistettava teknologialla. Hoitajien tekemää työtä teknologia ei koskaan kokonaan korvaa, mutta perinteisestä reaktiivisista hoitomalleista on siirryttävä ennakoivaan, proaktiiviseen kotihoitoon. Ennaltaehkäisevä hoito on etenkin asiakkaan, mutta myös kunnan etu.”, kuvailee Stellan liiketoimintajohtaja Aki Kuivalainen.

Lisätiedot ja haastattelut

Stella Kotipalvelut Oy
Toimitusjohtaja Juhani Pälve, juhani.palve@stella.fi, 044 0290 381
Liiketoimintajohtaja Aki Kuivalainen, aki.kuivalainen@stella.fi, 040 7212 323
Lääkäriyksikön päällikkö Markus Huotari, markus.huotari@stella.fi, 050 511 7170

Kuntayhtymä Saarikka
Johtaja Mikael Palola, mikael.palola@saarikka.fi, 044 4598 561