Hyppää pääsisältöön

08.30.2017 Uutiset

Liedossa, Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella, on otettu käyttöön kotihoidon asiakkaiden aktiivisuutta ja hyvinvointia mittaavaa teknologiaa, kuten Emfit-vuodeanturi ja Navigil-paikantava turvakello. Teknologian keräämällä datalla kehitetään yksilötasolla palvelun laatua ja samalla luoda laajempia ennustemalleja kotihoidon asiakkaiden palvelu- ja hoitotarpeen ennakoimiseksi kuntatasolla.

”Läsnäoloteknologian avulla saamme arvokasta tietoa yksilötason palvelun kehittämiseen ja kuntatasolla pystymme ennakoimaan aikaisempaa tarkemmin myös tulevaa hoidon kokonaistarvetta.”, kertoo Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Tarja Miikkulainen.

Stella Kotipalvelut Oy:n Läsnäolopalvelu on otettu käyttöön Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella 1.6.2017 alkaen vapaaehtoisten kokeilusta kiinnostuneiden kotihoidon asiakkaiden kanssa. Läsnäolopalvelulla on valtakunnallisesti havaittu jo useammalla kotihoidon asiakkaalla sydämen vajaatoimintaan viittaavia löydöksiä ennen kuin kotihoidon asiakas koki vointinsa huonontuneen tai kotihoito havaitsi mitään tavallisesta poikkeavaa.

”Aikaisemmat läsnäoloteknologian kokeilut esimerkiksi kuntayhtymä Saarikassa ovat olleet kannustavia. Sensoriteknologian nopea kehittyminen mahdollistaa uudenlaisen datalla ja tiedolla johtamisen myös kotona tuotettaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin”, toteaa Stella Kotipalveluiden myyntijohtaja Aki Kuivalainen.

Hoitotarpeen ennustettavuuden parantaminen on keskeinen arviointikriteeri kokeilun onnistumiseen. Mitä aikaisemmin esimerkiksi erikoissairaanhoidon tarpeet tunnistetaan, sitä nopeammin kodinhoidon asiakkaalle saadaan tarpeenmukaista hoitoa.

”Odotamme läsnäoloteknologian parantavan asiakastasolla palvelukokemusta ja –tyytyväisyyttä. Kuntatasolla uskomme ennustavuuden parantumisen näkyvän kotihoidon kokonaiskustannusten alentumisena. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon tarpeen ennakoimisesta hyötyvät ehdottomasti sekä asiakas että kunta.” Tarja Miikkulainen kiteyttää.

Lisätiedot ja haastattelut:

Härkätien Sosiaali- ja terveyspalvelut
Toimialajohtaja, Tarja Miikkulainen, tarja.miikkulainen@lieto.fi, 050 414 7707

Stella Kotipalvelut Oy
Toimitusjohtaja Juhani Pälve, juhani.palve@stella.fi, 044 0290 381
Liiketoimintajohtaja Aki Kuivalainen, aki.kuivalainen@stella.fi, 040 7212 323