Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuuden kotihoidon avain on ennakointi – tässä neljä syytä miksi

09.13.2017 Blogit

Jo nyt kotihoidossa tähdätään tietämykseen. Kun kotiin viedään avuksi ja turvaksi kunnollisia tietolähteitä, saadaan asiakkaan normaalista elinympäristöstä tietämystä voinnista sekä elintoimintoihin tai aktiivisuuteen liittyvistä muutoksista. Myös kaatumisista saamme jo ajantasaisen kuvallisen tiedon.

Tulevaisuuden kotihoito menee kuitenkin pidemmälle. Tulevaisuuden kotihoidossa pitää luoda aidosti ennakoivia ja estäviä malleja, että esimerkiksi juuri ihmiselle vaarallisia ja yhteiskunnalle kalliita kaatumisia voidaan ehkäistä ennalta.

1. Ennakointi tekee hoivasta tehokkaampaa – ja halvempaa

Ennakointi on tärkeää, koska se on asiakkaalle hyödyllisempää ja yhteiskunnalle halvempaa kuin reagointi. Toimivat ennustemallit ja ennaltaehkäisevät toiminnat ovat siis paitsi kustannustehokkaita, myös asiakkaiden elämää käytännössä parantavia.

Siitä me Stella Kotipalveluissa olemme jo saaneet näyttöäkin – aitoa evidenssiä. Käynnissä olevista projekteista Saarikan kuntayhtymässä, Liedon kunnassa ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on voitu huomata tiettyjä oireistoja jopa viikkoja ennen kuin asiakas itse tai kokenut ammattilainen on voinut huomata muutoksia asiakkaan voinnissa tai toimintakyvyssä.

2. Ennakointi lisää ihmisen omaa aktiivisuutta ja siten terveyttä

Selvästi merkittävin läsnäolopalveluistamme saamamme palaute on koskenut turvallisuuden tunnetta. Asiakkaidemme mukaan he ovat tunteneet aktiivisen seurannan alkamisen jälkeen olonsa turvallisemmaksi. Tunne on konkretisoitunut, kun ihmiset ovat tulleet aktiivisemmaksi ja alkaneet liikkua enemmän.

Isossa kuvassa se tietää tietenkin ihmisten pysymistä terveempinä. Ihmisen oman elämänlaadun parantumisen lisäksi sillä on vaikutus myös yhteiskunnan kustannuksiin, kun kalliiden hoitojen tarve tulee myöhemmin.

3. Ennakointi helpottaa hoidon järjestämistä – ja jopa diagnosointia

Kotihoidon palveluita järjestävälle ennakointi mahdollistaa hoidon organisoinnin oikea-aikaisesti. Jollekin tarvitaan vain kodinhoitaja kerran viikossa, kun toiselle hoitajaa tarvitaan kolme kertaa päivässä. Ennustemallien mukaan voidaan tunnistaa tulevaisuuden palvelutarpeet asiakaskohtaisesti aidon tietämyksen perusteella.

Läsnäoloteknologian lisäksi kotiin voidaan viedä myös sairaaloista tuttuja potilasmonitoreita. Silloin kotihoidossa kerätään teknologian avulla jo lääketieteellistä tietoa. Se sopii Stellalle hyvin. Tärkeää kuitenkin on, että diagnoosin tekee aina lääkäri – ei kone.

Teknologian tehtävä on tukea lääkäriä diagnoosin tekemisessä. Kun lääkärillä on käytössään enemmän tietoa ihmisen voinnista ja voinnin muutoksista, diagnoosin voi tehdä nopeammin ja kenties tarkemmin.

4. Ennakointi auttaa omaisia auttamaan

Myös omaisilla on läsnäoloteknologian käytössä tärkeä roolinsa. Teknologialla kerättyä tietoa on asiakkaan niin halutessa helppo toimittaa maallikon pureskeltavissa olevassa muodossa myös omaisille, jolloin omaisista tulee aktiivinen osa hoitotiimiä. Silloin asiakkaan psyykkinen vointi paranee ja asiakas voimaantuu, eikä yhteiskunnan käyttämien resurssien ainakaan tarvitse kasvaa.

Ota yhteyttä ja avaa keskustelu miten teidän kunnassa voidaan tehostaa terveydentilan ennakointia läsnäoloteknologialla.