Hyppää pääsisältöön

Stella Kotipalvelut Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.1.2016

1. REKISTERINPITÄJÄ

Stella Kotipalvelut Oy (Y-tunnus: 0968381-3)
Länsisatamankatu 16
00180 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jas Stenberg
Puhelin +358 50 385 5302
Sähköposti jan.stenberg@stella.fi

3. REKISTERIN NIMI

Stella Kotipalvelut Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Stella Kotipalvelut Oy:n (jäljempänä Stella) ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Stellan sekä sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi). Tietoja voidaan käyttää myös Stellan toiminnan ja palveluiden analysointiin, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Stellalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET

Rekisteri koostuu Stellan kanssa tehtävän asiakkuussopimuksen solmimisen yhteydessä ja ajanvarauksen tai asiakkuuden aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä asiakassuhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa. Nauhoitettua puhelua voidaan käyttää asiakaspalvelun laadun parantamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Nauhoitteita ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä luovuteta Stellan ulkopuolelle.

6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Stellalta tai rekisteröityneet Stellan asiakkaaksi. Rekisteri sisältää seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • Henkilön nimi ja henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
  • Lähiomainen
  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
  • mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Stella ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Stellan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterin tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Rekisterin sisältämät manuaaliset tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.