Hyppää pääsisältöön

Stella Läsnäolopalvelu

ratkoo terveydenhuollon ja kotihoidon ongelmakohtia

Läsnäolopalvelu pureutuu kotihoidon keskeisimpiin ongelmakohtiin. Se tarjoaa oikeanlaista ja ajantasaista tietoa asiakkaan voinnista ja mahdollistaa asiakaan terveydentilan muutoksien ennakoinnin. Se myös tuo kunnallesi selkeitä säästöjä.

Läsnäolopalvelun tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan terveydentilan muutoksien ennakointi. Tämä toteutetaan yhdistämällä terveysteknologia oppivaan tekoälyyn ja asiantuntevaan terveydentilan arviointiin. Oikeanlainen tieto mahdollistaa entistä kohdennetumman hoidon ja resurssien oikeanlaisen käytön.

Yksi keskeisimmistä ongelmakohdista on virka-ajan ulkopuolisen tuen puute. Päivystykset ovat ylikuormittuneita ja kulut kasvavat hallitsemattomasti. Harvoihin yksinkertaisiinkin ongelmakohtiin puututaan päivystysaikana, mikä johtaa tilanteiden kärjistymiseen ajan kanssa ja senioreiden laitosjaksokierteisiin

Läsnäolopalvelu muuttaa toimintaa teknologiaa hyödyntäen ennaltaehkäisevään voinnin seuraamiseen ja rakentaa tukiverkostoa virka-ajan ulkopuoliselle ajalle. Tämä tarkoittaa oikeanlaisen terveysteknologian valintaa ja tekoälyn hyödyntämistä akuuttitilanteiden ennaltaehkäisyssä.

Stellan 24/7-hälytyskeskus on lääkärijohtoinen ja mahdollistaa ammattitaidon viemisen jokaisen asukkaan kotiin perinteisten mallien lisäksi.

Ole meihin yhteydessä

 

Kunnallesi syntyy säästöjä, koska resurssit on kohdennettu oikein

Turhia kotikäyntejä tai sairaalajaksoja ei pääse syntymään

Virka-ajan ulkopuolinen tuki tehostuu pienemmillä kustannuksilla