Hyppää pääsisältöön

Stella Kotipalvelut Oy:n suoramarkkinoinnin tietosuojaseloste

31.7.2015

1. REKISTERINPITÄJÄ

Stella Kotipalvelut Oy (Y-tunnus: 0968381-3)
Länsisatamankatu 16
00180 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Aki Kuivalainen
Puhelin +358 40 721 2323
Sähköposti aki.kuivalainen@stella.fi

3. REKISTERIN NIMI

Stella Kotipalvelut Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. REKISTERIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Stella Kotipalvelut Oy:n (jäljempänä Stella) ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Stella voi käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja markkinoinnissa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen markkinoinnin ja palvelujen toteuttamiseksi.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Suoramarkkinointikiellot
  • mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Stella ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Stellan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterin tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Rekisterin sisältämät manuaaliset tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.