Hyppää pääsisältöön

Yleiset sopimusehdot

Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy:n yleiset sopimusehdot

 

Vahingot ja niiden korvaaminen

Koska Stella Kotipalvelut Oy:n työn-tekijät työskentelevät asiakkaidensa kodeissa ja heidän lastensa kanssa, asettaa Stella Kotipalvelut Oy toiminnalleen ja henkilökunnalleen tiukat luotettavuus- ja laatuvaatimukset.

Kaikkia Stella Kotipalvelut Oy:n työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Stella Kotipalvelut Oy on ottanut asiakkaidensa koteja varten vastuuvakuutuksen, joka kattaa mahdolliset vahingot 1.000.000 euroon asti. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset määräytyvät vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Korvausvaatimus vahingosta on esitettävä kahden viikon ja korvattava summa kuitteineen kolmen kuukauden kuluttua vahingon sattumisesta; tätä vanhempia vahinkovaatimuksia ei korvata.

Stella Kotipalvelut Oy:n vastuu rajoittuu vain sen palveluksessa tai työnjohdon suorassa alaisuudessa olevan henkilön aiheuttamiin välittömiin vahinkoihin. Lastenhoidon osalta vakuutus kattaa mahdolliset hoitajan aiheuttamat välittömät vahingot.

Minimityöajat

Kodinhoidon tai kotisiivouksen minimityöaika on sopimusasiakkaille 2 ja kerta-asiakkaille 3 tuntia kerrallaan. Lastenhoidon minimityöaika on 3 tuntia.

Kehä III sisäpuolella (poikkeuksena muut kunnat kuin Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja muissa kaupungeissa paikallisen liikennelaitoksen kattamalla alueella ei peritä matkakustannuksia, ellei kuljetus vaadi oman auton käyttöä. Näiden ulkopuolisilta toimeksiannoilta (sekä Kehä III sisäpuolella muiden kuntien kuin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen alueilla) veloitetaan kustannusten mukainen matkakorvaus ja –aika.

Palveluita voidaan tilata kodinhoidon osalta ma-pe klo 07:00-18:00 väliselle ajalle ja lastenhoidon osalta ma-su klo 00:00-24:00 väliselle ajalle.

Lauantaina lastenhoidosta veloituksemme on puolitoistakertainen, sunnuntaina sekä muina pyhäpäivinä ja klo 22:00-07:00 kaksinkertainen.

Asiakkaan velvollisuudet

Stella Kotipalvelut Oy (palveluntarjoaja) ja asiakas sopivat yhdessä työn aikataulutuksesta ja työtehtävistä. Palvelun tilaaja huolehtii siitä, että kodinhoitovälineet ovat asianmukaisessa kunnossa.

Mikäli asiakas toimittaa myyjälle avaimet, täytetään avaintenluovutustodistus kahtena kappaleena.

Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin (ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi) allekirjoittaessaan sopimuksen Stella Kotipalvelut Oy:n kanssa; ilmoitus tehdään joko paikalla olevalle asiakaspalveluhenkilölle tai suoraan toimistolle. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta edellä mainitulla tavalla, Stella Kotipalvelut Oy ei ole velvollinen korvaamaan työntekijänsä aiheuttamasta mahdollisesta aiheettomasta hälytyksestä asiakkaalle aiheutuneita kustannuksia.

Kodinhoitajan vuosiloman ja mahdollisten sairaslomien ajaksi myyjä pyrkii järjestämään tilalle sijaisen, mikäli myyjän toimistolle on toimitettu vara-avain. Mikäli vara-avainta ei ole eikä asiakas ole päästämässä sijaista sisään, mutta haluaa siitä huolimatta sijaisen, veloittaa myyjä sijaisen käynnistä aiheutuvasta avaintenkuljetuksesta puolen tunnin lisäveloituksen.

Sairaan lapsen hoidon osalta lapsen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan lapsensa hoitoa koskevat erityisehdot (lääkitys, allergiat jne.) hoitoa tilatessaan. Enimmäislapsimäärä yhtä hoitajaa kohden on kolme lasta.

Takuu

Mikäli kodinhoitoa ei ole tehty palvelukuvauksen mukaisesti, suoritetaan se tekemättä jääneeltä osalta uudelleen ilman lisäveloitusta asiakkaan asiallista ja välitöntä reklamointia vastaan.

Peruutuskäytäntö ja muutokset

Peruutukset ja tilauspäivän muutokset tulee tehdä kodinhoidon ja kotisiivouksen osalta viisi työpäivää ennen sovittua kodinhoito- tai kotisiivouspäivää ja sairaan lapsen hoidon osalta viimeistään edellisenä iltana klo 20 mennessä ennen sovittua hoitopäivää, muussa tapauksessa myyjällä on oikeus veloittaa käyttämättä jääneestä palvelusta kodinhoidon tai kotisiivouksen osalta täysi hinta ja sairaan lapsen hoidon osalta kolmen tunnin veloitus.

Jo vahvistetuista lastenhoidon tilauksista myyjä perii peruutusajankohdasta riippumatta vähintään yhden tunnin veloituksen järjestelykuluina. Pidemmistä tauoista kodinhoidossa tai kotisiivouksessa (esim. kesälomat) tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen tauon alkamista. Asiakkaan pyynnöstä väliaikaisesti tehdyt kodinhoitopäivien tai kotisiivouksen siirrot veloitetaan kerta-asiakas tuntihinnan mukaan.

Arkipyhille osuvat kodinhoito- tai kotisiivouskäynnit peruuntuvat automaattisesti ja mikäli asiakas haluaa näille päiville korvaavan käynnin, tulee käynti tilata erikseen. Kaikki kodin- tai lastenhoitoa koskevat muutokset tai peruutukset tulee tehdä Stella Kotipalvelut Oy:n asiakaspalveluun, ei kodin- tai lastenhoitajalle.

Laskutus ja hinnankorotukset

Stella Kotipalvelut Oy laskuttaa asiakasta suorittamistaan palveluista jälkikäteen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti (hinta + alv). Maksuehto on 14 päivää netto. Paperilaskusta veloitamme 2 € laskutuslisän. Viivästyskorko on yritysasiakkaille 10% ja yksityisasiakkaille kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.

Stella Kotipalvelut Oy:llä on oikeus korottaa hintojaan ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksien irtisanomisaika on yksi kuukausi sekä asiakkaan että Stella Kotipalvelut Oy:n osalta, ellei varsinaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu. Irtisanomisajalla tehdyistä kodinhoidon tai kotisiivouksen peruutuksista Stella Kotipalvelut Oy:llä on oikeus veloittaa täysi hinta.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Mahdolliset riitatapaukset, joita ei keskinäisillä neuvotteluilla voida sopia, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki.

Ota yhteyttä

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen saa omassa verotuksessa ilmoittamalla tiedot kustannuksista verottajalle. Vähennyksen saa verokortilla tai veronpalautuksena. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2400 € henkilöä kohden ja omavastuu 100 €. Suurimman vähennyksen saa, kun vähennyskelpoinen laskutus on vuodessa 5000 €.

Siivousvälineet ja -aineet

Siivousvälineet: Imuri, lattiamoppi, siivousliinoja, wc-harja, tiskiharja/pesusieni ja kylpyhuonepesin/pesuharja.
Siivousaineet: Puhdistusaineet: Yleispuhdistusaine, astianpesuaine, kylpyhuoneen puhdistusaine ja wc:n puhdistusaine.